Fanitullen

Fanitullen – The tune of the Devil

 I hine hårde dager – da ved øldrikk og svir hallingdølens knivblad – satt…