Your Way

Ingen har varda den vegen du skal gå, ut i det ukjende,…