Your Way

Ingen har varda den vegen du skal gå, ut i det ukjende,…

Black crosses

Black crosses in white snow stooped in rain, awry. Here came the…